Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.modaintima.pl przez firmę Monika Baniowska-Filip z siedzibą ul. Brzozowa 3, 32-086 Bosutów, NIP 6791207691, ewidencjonowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG www.firma.gov.pl). 

§ 1 Definicje 

Stosowane w Regulaminie określenia, mają następujące znaczenia: 

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu Internetowego z bielizną i kostiumami kąpielowymi modaintima.pl; 
 2. Regulamin - niniejszy regulamin;
 3. Produkt - odzież, w szczególności: bielizna damska, stroje kąpielowe i akcesoria znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego modaintima.pl;
 4. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.modaintima.pl prowadzony firmę Monika Baniowska-Filip z siedzibą ul. Brzozowa 3, 32-086 Bosutów, NIP 6791207691;
 5. modaintima.pl - nazwa marketingowa Sklepu Internetowego;
 6. Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Dzień roboczy - wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Klient jest zobowiązany do stosowania się do postanowień Regulaminu. 
 2. Sklep Internetowy w relacjach z Klientem stosuje język polski. 
 3. Do zawarcia i wykonania Zamówienia stosuje się prawo polskie.
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami detalicznymi brutto w złotych polskich (PLN).
 5. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Rozmiary Produktu podane są według numeracji europejskiej (pomocniczo podawane są też rozmiary włoskie), zgodnie z tabelami rozmiarów dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Sklep Internetowy umożliwia zapoznanie się z Produktami, ale informacje w nim publikowane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
 8. Wszystkie oferty promocyjne w Sklepie Internetowym są ważne do wyczerpania zapasów lub zakończenia okresu promocji.
 9. Sklep Internetowy może przerwać promocję w dowolnym momencie.
 10. Kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku.
 11. Złożenie Zamówienia potwierdzane jest drogą mailową na podany przez Klienta adres bezpośrednio po wysłaniu zamówienia.
 12. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zamówienia i dokonaniu zapłaty za towar.
 13. Zamówione produkty zostaną wysłane po opłaceniu ich pełnej ceny wraz kosztami dostawy, o ile nie są one pokrywane przez Sklep Internetowy (nie dotyczy Zamówienia, w którym wybrana została opcja płatności za pobraniem).
 14. W wypadku, gdy dane w Zamówieni, są niekompletne lub nieprawidłowe Sklep Internetowy kontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku braku kontaktu z Klientem anulowanie Zamówienia następuje po upływie 7 dni roboczych.
 15. Sklep Internetowy może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku podania niepełnych danych uniemożliwiających jego realizację lub danych budzących wątpliwości.
 16. Regulamin nie określa zasad, na podstawie których Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z wykonaniem płatności, a także ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanej z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

§ 3 Kontakt

 1. Ze Sklepem Internetowym można się kontaktować wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: sklep@modaintima.pl lub wypełniając formularz kontaktowy.
 2. Standardowo odpowiedź na wiadomość powinna nastąpić w ciągu 24h.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 4. Ze Sklepem Internetowym możliwy jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia. 

§ 4 Konto w Sklepie Internetowym 

 1. Klient może założyć w Sklepie Internetowym konto. 
 2. Konto umożliwia w szczególności zapamiętanie danych Klienta w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub zawierania kolejnej Umowy, a także przeglądanie historii składanych Zamówień. 
 3. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło. 
 4. Hasło Klienta  jest znane wyłącznie Klientowi.
 5. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 
 6. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany danych i hasła. 
 7. Klient w każdym czasie może usunąć konto ze Sklepu Internetowego. 

§ 5 Dostawa

 1. Standardowo cena produktu obejmuje koszty dostawy na terenie UE (usługa UPS Standard).
 2. Dostawa odbywa się na terenie UE i do innych wybranych krajów, których lista dostępna jest w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostawa do krajów spoza UE odbywa się według cennika dostępnego w trakcie składania zamówienia.
 4. Standardowo produkt wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS (usługa UPS Standard).
 5. W przypadku zamówienia obejmującego jedynie pończochy dostawa odbywa się przesyłką listową.
 6. Opcjonalnie możliwa jest dostawa: 
  1. przez inną firmę kurierską lub w trybie ekspres (za opłatą),
  2. przesyłką listową Poczty Polskiej pod wskazany adres lub do skrytki pocztowej,
  3. do paczkomatu.
 1. Dostarczenie zamówienia na adres skrytki pocztowej możliwe jest tylko przesyłką listową.
 2. Wysłanie zamówienia następuje zwykle w terminie 1 dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty lub otrzymania kompletnego i potwierdzonego zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
 3. Dostarczenie przesyłki kurierskiej UPS z zamówieniem, na terenie Polski, następuje zwykle w terminie jednego dnia roboczego po jej wysłaniu (dwa dni robocze od zaksięgowania wpłaty lub lub otrzymania kompletnego i potwierdzonego zamówienia w przypadku płatności za pobraniem).
 4. W trakcie dokonywania zamówienia należy podać dokładne informacje adresowe wraz z adresem mailowym i numerem telefonu w celu prawidłowej wysyłki zakupionych towarów.

§ 6 Płatność

 1. Płatność w Sklepie Internetowym możliwa jest następującymi metodami:
  1. przelewem bankowym na rachunek Nr: 55 1160 2202 0000 0002 0912 0853 Bank Millenium,
  2. on-line kartami płatniczymi lub przelewem, za pośrednictwem systemu PayU, który gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i poufność danych,
  3. za pobraniem (w tym przypadku dostawa Zamówienia odbywa się po jego potwierdzeniu wyłącznie przesyłką kurierską UPS Standard).
 1. Termin płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Po upływie terminu płatności nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.
 2. W przypadku płatności za pobraniem termin płatności przypada na dzień dostawy zamówienia (zwykle następuje to w drugim dniu roboczym po potwierdzeniu zamówienia).

§ 7 Reklamacje

 1. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją dotyczącą wad fabrycznych.
 2. W przypadku, gdy zakupiony towar posiada wady fabryczne, należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sklepem Internetowym adres: sklep@modaintima.pl, który przekaże informacje o dalszym trybie postępowania.
 3. Po uzgodnieniu ze Sklepem Internetowym, reklamowany produkt należy odesłać na adres Sklepu Internetowego wraz z paragonem lub fakturą i pismem reklamacyjnym, które powinno zawierać opis wady oraz preferowaną formę rekompensaty (naprawa, wymiana na inny model, obniżenie lub zwrot zapłaconej ceny).
 4. Sklep Internetowy poinformuje Klienta o wyniku reklamacji i dalszym postępowaniu w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania reklamowanego produktu.

§ 8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient może w odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia od dnia dostarczenia zamówionego towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza zwrotu dostępny jest na końcu Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie (nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy), z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt 8.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient i Sklep Internetowy ustalą inny tryb zwrotu. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 8. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania przez Sklep Internetowy zwracanego towaru.
 9. Zwrot produktu musi nastąpić na adres wskazany w par. 1 pkt. 1 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia, w którym  Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie  wysłany przed upływem terminu 7 dni.
 10. Koszty zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN (kurier UPS Standard).
 11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność w trakcie ewentualnego przymierzania.
 12. W przypadku braku lub naruszenia oryginalnych metek lub / i widocznych śladów użytkowania towaru w postaci: zabrudzeń, uszkodzeń, prania lub czyszczenia Sklep Internetowy może odmówić przyjęcia zwrotu.
 13. Jeżeli do zamówionego towaru były dołączone bezpłatne prezenty (gratisy) również podlegają one zwrotowi.

§ 9 Bezpłatny zwrot

 1. Wszystkie Zamówienia na bieliznę, stroje plażowe i akcesoria w Sklepie Internetowym objęte są możliwością bezpłatnego zwrotu w ciągu 21 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru.
 2. Aby skorzystać z tej możliwości Klient powinien zachować poniższe zasady:
  1. Zamiar bezpłatnego zwrotu należy zgłosić mailowo przesyłając wiadomość z numerem zamówienia oraz listą zwracanych produktów na adres: sklep@modaintima.pl.
  2. Zwrotna przesyłka kurierska zamawiana jest przez Sklep Internetowy po uzgodnieniu z Klientem adresu oraz terminu (dzień i godzina) odbioru paczki przez kuriera.
  3. Po zamówieniu kuriera Sklep Internetowy przesyła pliki PDF: zlecenie przesyłki i list przewozowy, w celu ich wydrukowania przez Klienta i przekazania kurierowi.
  4. Zwracany Produkt zapakowany w oryginalne opakowanie należy umieścić w pudełku transportowym i dobrze je zabezpieczyć.
  5. Klient przekazuje  pudełko z Produktem kurierowi razem ze zleceniem przesyłki i listem przewozowym.
  6. Zwracany Produkt musi być w stanie nienaruszonym i niezmienionym (nie może nosić żadnych śladów użytkowania np. uszkodzeń, zabrudzeń, plam po kosmetykach, śladów prania, itp.),  w szczególności musi posiadać wszystkie metki i oryginalne opakowanie. Z tego powodu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przymierzania.
  7. Jeżeli produkt został pozbawiony oryginalnych metek, jest zabrudzony lub uszkodzony, nosi ślady prania lub czyszczenia, zostały usunięte oryginalne metki nie może zostać zwrócony i będzie odesłany do Klienta.
  8. Jeżeli do zamówienia były dołączone bezpłatne prezenty (gratisy) również podlegają one zwrotowi.
 3. Zwrot pieniędzy odbywa się na:
 4. Zwrot pieniędzy następuję niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu przesyłki zwrotnej i sprawdzeniu zwróconego Produktu.
  1. nr konta bankowego podany z którego nastąpiła płatność (w przypadku płatności przelewem) lub wskazany w trakcie zwrotu (w przypadku płatności za pobraniem),
  2. rachunek karty, którą dokonano płatności,
  3. w inny uzgodniony z Klientem sposób.
 5. W przypadku samodzielnego zamówienia / nadania przesyłki koszty zwrotu ponosi w całości Klient, chyba że ustalono inaczej.
 6. Korzystanie z powyższej możliwości bezpłatnego zwrotu nie ogranicza w żadnym stopniu praw Klienta do odstąpienia od umowy wynikających Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 10 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymi Klient wyraża - przy zakładaniu konta, o którym mowa w § 4 - zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy w celu i zakresie koniecznym do jego prowadzenia. 
 2. Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymi Klient wyraża - w związku z realizacją Zamówienia – zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy w celu i zakresie koniecznym do jego realizacji.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Sklep Internetowy informuje, że: 
  1. administratorem danych osobowych jest Monika Baniowska-Filip z siedzibą ul. Brzozowa 3, 32-086 Bosutów, NIP 6791207691, ewidencjonowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG www.firma.gov.pl); 
  2. dane kontaktowe administratora danych to: admin@modaintima.pl; 
  3. przetwarzane danych osobowych odbywa się:
   1. na podstawie przepisów prawa, oraz
   2. na podstawie Zamówienia i w zakresie koniecznym do realizacji Zamówienia, 
   3. na podstawie zgody Klienta; 
  4. Sklep Internetowy przekazuje dane osobowe zaufanym partnerom tylko w celu związanym z:
   1. dostawą - do partnera przekazywane są dane (imię i nazwisko / nazwa, adres dostawy, numer telefonu, adres email);
   2. płatnością - do partnera przekazywane są dane niezbędne do obsługi płatności (preferowana forma płatności, wartość Zamówienia). Pozostałe dane pozyskiwane są przez partnera obsługującego płatność. 
   3. funkcjonowaniem Sklepu Internetowego - oprogramowanie i serwery dostarcza Home S.A.
  5. Sklep Internetowy nie zbiera i nie przetwarza informacji umożliwiających dokonanie płatności (np  numer karty płatniczej) lub weryfikację wypłacalności.
  6. Sklep Internetowy może przekazać dane osobowe właściwym organom Państwa na podstawie decyzji urzędowej lub w celu realizacji postępowania karnego.
  7. Sklep Internetowy przechowuje dane osobowe Klientów do czasu cofnięcia zgody.
  8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja wyżej wymienionych praw może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych; 
 1. Sklep Internetowy przetwarza następujące dane osobowe: 
  1. imię i nazwisko / nazwa Klienta;
  2. adres e-mail Klienta;
  3. nr telefonu Klienta, 
  4. adres do wysyłki, 
  5. adres zamieszkania
  6. dane do wystawienia faktury
  7. dane podane w związku z obsługą reklamacji. 
 2. Dane osobowe Klienta przekazywane są w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Sklep Internetowy stosuje system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

§ 11 Inne ważne informacje

 1. Christies, Naory, Les Copains, nazwy Produktów użyte w Sklepie Internetowym są podane tylko w celach informacyjnych i handlowych. Właścicielem marek jest OLMAR AND MIRTA SPA, VIA COCAPANA 9 46026 QUISTELLO - MANTOVA (WŁOCHY).
 2. Zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej zgody.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Monika Baniowska-Filip modaintima.pl z siedzibą ul. Brzozowa 3, 32-086 Bosutów 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*):

 

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

–  Adres konsumenta(-ów):

 

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

–  Data:

(*) Niepotrzebne skreślić. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl